Anunțuri

Anunțuri


S.C. KNAUF GIPS S.R.L anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată (de a solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului)  pentru proiectul ”DESCHIDERE ȘI PUNERE ÎN EXPLOATARE A ZĂCĂMÂNTULUI DE GIPS DIN PERIMETRUL LEGHIA VEST – NADĂȘU – SECTOR MINIER SUDIC ” în comuna Aghireșu, sat Leghia, județul Cluj (proiect modificator al Acordul de mediu nr. 01/05.04.2016).

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni-joi între orele 9,00-13,00 şi vineri între orele 9,00-11,00 şi la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ (13.02.2018).

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni-joi între orele 9,00-13,00 şi vineri între orele 9,00-11,00 şi la următoarea adresă de e-mail office@apmcj.anpm.roîn termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ (13.02.2018).