Pereți de compartimentare pe structură metalică

Pereţii despărţitori interiori au, pe lângă rolul de separare a încăperii, şi sarcini de protecţie contra incendiilor şi zgomotelor, şi în anumite cazuri, de izolare termică. În general, aceste cerinţe pot fi rezolvate optim şi repede din punct de vedere tehnic, atenţie deosebită necesită însă îmbinările pereţilor şi tavanelor, introducerea uşilor, ferestrelor şi instalaţiilor precum şi execuţia rosturilor orizontale şi verticale.

Domeniu larg de utilizare
Pereţii interiori Knauf pot fi utilizaţi ca pereţi pe casa scărilor, pereţi despărţitori între locuinţe (pereţi perimetrali) şi pereţi de compartimentare între încăperi.

Montajul uşor al peretelui
Pereţii autoportanţi sunt formaţi dintr-o structură de susţinere şi stratul de placare. Structura este îmbinată cu şuruburi zincate Knauf pentru tablă şi este placată în final cu plăci de gipscarton pe ambele feţe. Alcătuirea structurii şi tipul placării depinde de cerinţele de stabilitate, protecţie fonică şi protecţie la foc.

Descriere

Sistemele de pereţi Knauf sunt pereţi de compartimentare care se realizează din plăci de gipscarton fixate cu şuruburi pe o structură metalică autoportantă. Placările pot consta din unul până la trei straturi (W111/ W112/  W113).

• Structura metalică este fixată de părţile de construcţie adiacente şi reprezintă structura portantă pentru placări.
• În cazul placării în mai multe straturi este asigurată rezistenţa la impact.
• În spaţiul din intervalul peretelui pot fi introduse materiale izolatoare fonic, termic şi pentru cerinţe de protecţie contra incendiilor, precum şi instalaţii (electro-sanitare).
• Rosturile de dilataţie ale structurii de rezistenţă trebuie preluate în realizarea pereţilor cu structură metalică. În cazul pereţilor continui sunt necesare rosturi de dilataţie la distanţe de cca 15-20 m.

(W115 / W116): Pentru cerinţe speciale se pot alcătui pereţi cu schelet dublu, dispus adiacent (de ex. pentru asigurarea unei protecţii fonice suplimentare = peretele despărţitor W115 cu placare suplimentară între rândurile de profile), sau la distanţă (ex.introducerea instalaţiilor = peretele pentru instalaţii W116).

Peretele de protecţie/ antiefracţie (W118): Peretele de protecţie Knauf W118 este alcătuit dintr-un schelet metalic placat cu 3 rânduri de plăci de gipscarton rezistente la foc (GKF), pe ambele părţi, şi 2 rânduri de tablă de oţel intercalată între plăci, pe fiecare faţă.

Sisteme

W111 - Perete Knauf de compartimentare - schelet simplu, placat într-un singur strat

Sistemul Knauf W111 este alcătuit dintr-o singură structură metalică alcătuită din profile dB Knauf SMP CW/UW. Placare cu un singur strat de placă pe fiecare parte. In spaţiul din intervalul peretelui pot fi introduse materiale izolatoare fonic, termic şi pentru cerinţe de protecţie contra incendiilor, precum şi instalaţii (electro-sanitare).

Detalii CAD

W112 - Perete Knauf de compartimentare - schelet simplu, placat în două straturi

Sistemul Knauf W112 este alcătuit dintr-o singură structură metalică alcătuită din profile dB Knauf SMP CW/UW. Placare cu două straturi de plăci pe fiecare parte. In spaţiul din intervalul peretelui pot fi introduse materiale izolatoare fonic, termic şi pentru cerinţe de protecţie contra incendiilor, precum şi instalaţii (electro-sanitare).

Detalii CAD

W113 - Perete Knauf de compartimentare - schelet simplu, placat în trei straturi

Sistemul Knauf W113 este alcătuit dintr-o singură structură metalică alcătuită din profile dB Knauf SMP CW/UW. Placare cu trei straturi de plăci pe fiecare parte. In spaţiul din intervalul peretelui pot fi introduse materiale izolatoare fonic, termic şi pentru cerinţe de protecţie contra incendiilor, precum şi instalaţii (electro-sanitare).

Detalii CAD

W115 - Perete Knauf de compartimentare - schelet dublu, placat în două straturi

Sistemul Knauf W115 este alcătuit dintr-o structură metalică dublă alcătuită din profile dB Knauf SMP CW/UW, cu bandă de etanşare fără efect de conlucrare.

Placare cu două straturi de plăci pe fiecare parte. In spaţiul din intervalul peretelui pot fi introduse materiale izolatoare fonic, termic şi pentru cerinţe de protecţie contra incendiilor, precum şi instalaţii (electro-sanitare).

Detalii CAD

W116 - Perete Knauf pentru instalaţii - schelet dublu, placat în două straturi

Sistemul Knauf W116 este alcătuit dintr-o structură metalică dublă alcătuită din profile dB Knauf SMP CW/UW, dispuse pe doua rânduri paralele distanţate, interconectate prin ştraifuri din plăci de gips-carton.Placare orizontală/verticală în două straturi de plăci pe fiecare parte.

Detalii CAD

K234 - Perete Knauf Fireboard A1 - schelet simplu, plact într-un singur stratcu plăci Fireboard

Sistemul K234 este alcătuit dintr-o singură structură metalică alcătuită din profile dB Knauf SMP CW/UW. Placare cu un singur strat de placă Knauf Fireboard pe fiecare parte. 

Solutie recomandata la cerinţe de protecţie contra incendiilor.

Descarcari

Titlu Descriere Marime Descarca
W11 Sisteme de pereti de compartimentare Knauf 4.7 MB

Produse folosite in cadrul sistemului: